LiSOs historia

Det som nu är Linköpings Symfoniorkester bildades 1934 och var från början Linköpings ABF-orkester. Den bildades vid ett sammanträde 23 april på Folkungaskolan, på initiativ av folkskollärare M. Engström. Orkesterns första dirigent var musikdirektör Eskil Olsson och konsertmästare var Hugo Risting. Orkesterns första styrelse bestod av E. Gustafsson, ordförande, O. Degerstedt, sekreterare, S. Lundin, kassör, K-E Tonér, materialförvaltare, S. Weidefors, suppleant, G. Ideström, suppleant, samt T. Ljung, revisor.

Orkestern brukade repetera på torsdagar i Folkungaskolan och hade 34 repetitioner under första spelåret. Den första repetitionen ägde rum 4 maj 1934. 25 september samma år framträdde orkestern på Hjälmsäter sjukhem/ålderdomshem. Det första offentliga framträdandet ägde rum strax därefter; onsdagen den 28 november kl 20.00 i Högre Allmänna Läroverkets aula. 

Vid denna första konsert framfördes programmet: 

  1. Borussia, marsch, C. Teike
  2. Ouverture till Sångarfärden, Conrad
  3. Serenata, M. Moszkowsky
  4. Labbra Coralline, mazurka, E. Becussi. 
  5. Potpurri ur operetten Tiggarstudenten, C. Millöcker
  6. Marsch ur “Bröllopet på Ulfåsa”, A. Söderman
  7. Förspel till “Marsk Stigs döttrar”, A. Söderman
  8. Bellmaniana
  9. Künstlerleben, vals, J. Strauss
  10. L.A.I.K. Marsch, S. Lundin

Syftet med orkestern formulerades 1934 vara

att “Dels bereda musikutövande tillfälle till orkesterspelning, dels att hos allmänheten stimulera intresset för god orkestermusik och över huvud taget med sin verksamhet bereda musikälskare underhållning.”

8 mars 1935 skrev Östgöta Correspondenten att orkestern “varit den kraft som förmått återskänka Linköpingsborna deras en tid totalt förlorade intresse för musik”

Hösten 1934 bildades även en elevorkester, som leddes av konsertmästaren och där orkestermusiker lärde upp elever i orkesterspelning. De blev sedan uppflyttade till stora orkestern när de uppnått tillräcklig nivå.

Under den första 10-årsperioden gav orkestern 41 konserter i Läroverkets aula och 28 konserter i kyrkor och andra lokaler. Utöver detta gjordes även många framträdanden med ensembler ur orkestern. Vid konserterna under denna tid brukade det vara omkring 500 personer i publiken.

Verksamhetsåret 1943/44 lämnade orkestern ABF och blev en självständig förening under namnet Linköpings Orkesterförening. 1996 bytte orkestern namn till Linköpings Symfoniorkester. 

Tydligen har det även i tidigare skede funnits en Linköpings Orkesterförening, då det finns information om att ABF-orkestern vid bildandet fick de pengar som fanns i dess kassa och använde för inköp av noter.