Kontakt

 

Styrelsen består av

Ordförande:
Eva-Lina Näslund
Vice ordförande
Annmari Wangin

Sekreterare:
Christina Varenius

Kassör:
Anne Wiklund
Ledamöter:
Hans-Peter Rauber
Jonas Lönnberg
Jasmina Perkic
Jonas Moberg


Publicerat