SVENSK AFTON

21apr2024
Tid: 18.00
Plats: Equmeniakyrkan, Linköping
Vuxna: 200 kr
Under 18 år: gratis

Maria Itkonen, dirigent
Daniel Thorell, cello

Helena Munktell: Bränningar
Andrea Tarrodi: Highlands – Cello Concerto
Valborg Aulin: Tableuax Parisiens